Fra menighedsrådet

Efter afvikling af en ekstraordinær valgforsamlingen tirsdag aften den 6. oktober vedrørende opstilling af de resterende 2 kandidater til Ringe Menighedsråd kan oplyses, at følgende 10 kandidater nu er valgt i nævnte rækkefølge:

Ove Nielsen Rosenkrants

Tage Bebe Knudsen

Hans la Cour

Vicky Bender Lorenzen

Irene Aalund

Ingrid Østerballe Kaagh

Anders Christian Vesterager Lind

Jens Kristian Maack

Finn Larsen

Diana Fjeldstad

Som stedfortræder er Anette Birkenfeldt Nielsen valgt.

Der er ikke blevet indleveret en alternativ liste inden fristen den 13. oktober 2020, hvilket indebærer, at der ikke skal afholdes valg den 17. november og at de opstillede træder ind i menighedsrådet for næste valgperiode 2020-2024.